Planet Ceph

Aggregated news from external sources

 • April 7, 2021
  Significant updates to world’s first EU-compliant office suite

  Today, City Network, a leading global cloud service supplier, has announced significant enhancements to its office collaboration and productivity tool, Compliant Office. Improved conference functionality and document management, along with a new desktop client and dashboard will enable organizations to enjoy a regulatory-compliant office suite owned and operated in Europe and governed solely by the …Read more

 • March 25, 2021
  City Network launches cybersecurity trainee program

  City Network, a leading global supplier of cloud services based on OpenStack, is launching a cybersecurity trainee program. As the European cloud alternative, cybersecurity and regulatory compliance is at the very heart of the company’s delivery, and its services are certified in accordance with the highest information security standards globally. The six-month trainee program, which …Read more

 • March 25, 2021
  City Network lanserar traineeprogram inom cybersäkerhet

  City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, startar ett traineeprogram inom cybersäkerhet. Som det europeiska molnalternativet är säkerhet och regelefterlevnad centrala delar i företagets leverans, och tjänsterna är certifierade enligt globala standarder för informationssäkerhet.  Det sex månader långa traineeprogrammet finansieras fullt ut av City Network och är en praktisk utbildning i …Read more

 • February 24, 2021
  E-hälsobolaget Evimeria väljer City Network för säker hantering av patientjournaler i molnet

  City Network, en ledande global leverantör av molntjänster baserade på OpenStack, meddelar idag att e-hälsoföretaget Evimeria EMR AB har valt företagets molntjänst med inbyggd regelefterlevnad, Compliant Cloud, för sin fortsatta expansion. Evimeria utvecklar, säljer och levererar e-hälsotjänster till den nordiska hälso- och sjukvården. Kärnan är det egenutvecklade journalsystemet Webdoc, samt plattformen Vårdrummet – ett digitalt verktyg för …Read more

 • December 23, 2020
  RHCS 5: Introducing Cephadm

  Highlights of Alpha 4 release include the new integrated installer # with Daniel Pivonka (Red Hat) and Paul Cuzner (Red Hat) We’re delighted to announce availability of the new Alpha 4 release of Red Hat Ceph Storage 5, built on the upstream project’s Pacific release cycle. This post is the first of a series that …Read more

 • October 19, 2020
  City Network co-founder of global open source foundation

  City Network, a leading global supplier of cloud services based on OpenStack, joins Ericsson, Red Hat and AT&T as one of the founding members of the Open Infrastructure Foundation that is launched today. The Open Infrastructure Foundation is an evolution of the OpenStack Foundation and will support several open source projects for digital infrastructure. The …Read more

 • October 19, 2020
  City Network medgrundare till global open source-stiftelse

  City Network, en ledande leverantör av molntjänster för it-infrastruktur, är tillsammans med Ericsson, Red Hat och AT&T, medgrundare till Open Infrastructure Foundation som lanseras idag. Open Infrastructure Foundation, som är en vidareutveckling av OpenStack Foundation, kommer att stötta flera open source-projekt för digital infrastruktur. Inledningsvis kommer den globala stiftelsen att stödja fem projekt inom infrastruktur; …Read more

 • September 28, 2020
  The first day of the rest of our journey

  Today City Network becomes a part of Iver, a Nordic IT operating services provider. Together we become a European cloud alternative for Swedish and international companies and governments who need a complete, technically leading, and global base for their digital innovation. I see it as the first day of the rest of our journey and …Read more

 • September 28, 2020
  Första dagen på resten av vår resa

  Idag blir vi på City Network en del av Iver, en nordisk leverantör av IT-drifttjänster. Gemensamt blir vi ett europeiskt molnalternativ för svenska och internationella företag och myndigheter som behöver en komplett och tekniskt ledande global bas för sin digitala innovation. Jag ser det som första dagen på resten av vår resa och som avstamp …Read more

 • September 28, 2020
  Iver acquires City Network to create a new European cloud alternative

  Iver is acquiring the Swedish cloud provider City Network. The acquisition creates a new European cloud alternative for Swedish and international enterprises, with a need for a comprehensive, secure, and technical global base for their digital innovation. The complex regulatory situation connected to use of different IT services in Europe, means that familiarity with the …Read more

 • September 28, 2020
  Iver förvärvar City Network för att skapa ett nytt europeiskt molnalternativ

  Iver köper svenska molntjänstföretaget City Network. Förvärvet skapar ett nytt europeiskt molnalternativ för svenska och internationella verksamheter som behöver en komplett, säker och tekniskt ledande global bas för sin digitala innovation. Den regulatoriska osäkerhet som nu råder i Europa avseende användandet av olika IT-tjänster gör att kännedomen om den lokala marknaden och dess legala och …Read more

 • September 17, 2020
  The [InfoSec] Stack

  Today we are launching our new English podcast, The [InfoSec] Stack. After four years of discussing information security, regulatory compliance, and many other topics in Swedish, it is now time for us to reach a broader audience. Kim Hindart & Daniel Gustafsson New episodes will be released weekly and you can subscribe to our podcast in …Read more

Careers